Provincie Drenthe zet zich in voor een duurzame Drentse energiehuishouding. Om deze ambitieuze doelstelling te halen is het zaak om het gebruik van fossiele energie te beperken en het gebruik van hernieuwbare energie te stimuleren. De provincie wil dat alle inwoners mee kunnen doen aan de energietransitie. De keuze voor verduurzaming mag geen sociale ongelijkheid in de hand werken.

De energietransitie heeft in Drenthe grote gevolgen voor de werkgelegenheid. Als de gaswinning in de provincie verdwijnt, komen duizenden mensen op straat te staan. Om deze mensen aan werk te helpen, is er een werkgelegenheidsplan in het leven geroepen. De realisatie van duurzame energieprojecten vereist kennis, ervaring en infrastructuur. Alle drie deze hete hangijzers zijn in de provincie aanwezig om de energietransitie tot een succes te maken.