Gelderland werkt aan een schone en gezonde provincie. Een provincie die volop kansen biedt om grenzen te verleggen en ruimte te maken. Samen met partners levert de provincie een bijdrage aan een schoon en gezond Gelderland. Doelstelling van de provincie is een energieneutraal Gelderland in 2050. Deze doelstelling is zowel een ambitie als een uitdaging. Forse inspanningen zijn nodig om energie te besparen en hernieuwbare energie op te wekken.

De afgelopen jaren zijn diverse initiatieven ontplooid die bijdragen aan bovenstaande doelstelling. Het tempo ligt echter veel te laag. Als de provincie op dezelfde voet doorgaat, is een energieneutraal Gelderland een brug te ver. Het is belangrijk dat iedereen doordrongen is van het belang van een geslaagde energietransitie en de schouders eronder zet. De laatste tijd is er sprake van een kentering. Onder regie van de provincie neemt het aantal duurzame initiatieven zienderogen toe.