De Provincie Zeeland is een groot voorstander van het opwekken van duurzame energie. Voorbeelden van duurzame projecten in de provincie zijn: de plaatsing en exploitatie van windturbines op het vaste land, de bouw en het onderhoud van een windpark in zee voor de kust van Borssele, zonne-energieprojecten en energieopwekking uit biomassa.

Zeeland heeft de ambitie om in 2025 100.000 Zeeuwse huishoudens te voorzien van duurzame stroom. Energieopwekking uit water past de provincie als een maatpak, aangezien Zeeland de enige provincie is met land in zee. Energie uit getijden heeft wereldwijd een enorme potentie. De getijdenturbines (onderwaterwindmolens) zijn onzichtbaar en hebben een geringe impact op het milieu. De capaciteit en de voorspelbaarheid zijn nog twee sterke punten.