De provincie Friesland onderschrijft de ambitie van het Rijk om in 2050 volledig energieneutraal of ‘circulair’ te zijn. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren, is de provincie afhankelijk van de instrumenten die het Rijk in gaat zetten de komende decennia. Friesland wil vooroplopen en streeft ernaar om in 2025 de meest gunstige ontwikkelregio van Nederland te zijn en een plek te hebben in de top 3 van Europa.

De circulaire economie staat steeds meer in de belangstelling. Geen wonder dat afval en verspilling steeds meer taboe worden. Ondernemers verstaan steeds beter de kunst om het uiteinde van de ene keten aan het begin van een andere te knopen. Daarnaast gaat de circulaire economie ook over thema’s over slimmer omgaan met grondstoffen, insteken op duurzame energie en het behoud van cultuur en biodiversiteit. Het thema is in Friesland zo goed op de kaart gezet, dat de provincie als voorbeeldregio voor Nederland en Europa geldt.