De provincie Limburg is voortvarend van start gegaan met de energietransitie. De nota ‘Energie naar de toekomst’ schetst de contouren van het energielandschap van de toekomst. De doelstelling is om in het jaar 2050 een CO2-neutrale regio te hebben in het zuiden van het land. Projecten om energie te besparen, duurzaam op te wekken en op te slaan, schieten als paddenstoelen uit de grond.

Samen met partners positioneert de provincie Limburg zich als koploper in energietransitie. De integrale aanpak koppelt energie aan industrie, mobiliteit, landbouw en de gebouwde omgeving. Gezamenlijk worden de schouders onder uitdagingen gezet en gezamenlijk worden de vruchten geplukt van de maatschappelijke en economische opbrengsten en de kansen van de energietransitie.