Samen met zeven ketenpartners werkt de provincie Overijssel aan een gemeenschappelijke ambitie: een energieneutraal Overijssel in 2050. Het gepresenteerde programma ‘Nieuwe Energie Overijssel’ bevat op de korte termijn twee concrete doelstellingen. Allereerst komt in 2023 20% van alle energie uit nieuwe (duurzame) energiebronnen, zoals wind, zon, biomassa en water. Daarnaast wil de provincie in hetzelfde jaar een energiebesparing realiseren van 6%.

Het programma ‘Nieuwe Energie Overijssel’ verbindt en versterkt partners en initiatieven die bijdragen aan de energietransitie in Overijssel. De provincie heeft allerlei subsidieregelingen en fondsen in het leven geroepen om projecten zich richten op duurzame energie en energiebesparing te financieren.