Utrecht positioneert zich als een ontmoetingspunt van kennis en creativiteit, beschikt over een rijke cultuur en heeft binnen de provinciegrenzen een zeer gevarieerd landschap. Om deze aantrekkingskracht voor toekomstige generaties te behouden, kiest de provincie Utrecht voor een strategie van duurzame ontwikkeling.

Met het oog op een duurzame toekomst, richt de provincie Utrecht haar pijlen op een goede balans tussen people, planet en profit. De keuze voor het één mag niet ten koste gaan van het ander. Op alle beleidsterreinen komt het thema duurzaamheid bovenaan het prioriteitenlijstje te staan. De verantwoordelijkheid voor dit thema rust o de schouders van iedereen: bestuurders, bedrijven, instanties en inwoners.