2050 Noord-Brabant

De provincie Noord-Brabant heeft een energie neutrale samenleving in 2050 hoog op haar prioriteitenlijst staan. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren, gaat ze werk maken van het gebruik van duurzame energie. Verder gaat ze baanbrekende innovaties en initiatieven in de energiewereld ondersteunen. En tenslotte is het de bedoeling om zoveel mogelijk Brabantse inwoners en bedrijven een rol te laten spelen bij de energietransitie.

Op dit moment gaat 35% van het totale Brabantse energieverbruik naar Brabantse woningen en gebouwen. De provincie heeft zich voorgenomen om hierin verandering aan te brengen. De focus richt zich nu op een 100% energie neutrale Brabantse woon- en werkomgeving. Om dit einddoel te bewerkstelligen richt de provincie haar pijlen op projecten die duurzame energie en energiebesparing in de bebouwde omgeving bevorderen.