Zuid-Holland

Zuid-Holland zet in op een energieneutrale samenleving in 2050. Om deze doelstelling te halen, gaat de provincie werk maken van duurzame warmte, wind, zon, biomassa en delta-energie. Om vraag en aanbod naar energie nog beter op elkaar af te stemmen, ontstaan de komende jaren slimme netwerken tussen productlocaties en gebruikers. Daarnaast is het belangrijk dat er meer opslag- en buffercapaciteit komt om in geval van schommelingen in de opwekking de vraag beter op te vangen.