Inwoners van Noord-Holland moeten veilig en gezond kunnen wonen, werken en recreëren. Nu en in de toekomst. Dat is de opdracht die de provincie Noord-Holland zich voor de komende jaren heeft opgelegd. Niet alleen stimuleert de provincie allerlei initiatieven en innovaties die voor verduurzaming zorgen. Ook wordt er ingezet op het verlenen en handhaven van de benodigde vergunningen.

De provincie levert een proactieve bijdrage aan energiebesparing en de opwekking van duurzame energie. Denk hierbij aan zonne- en windenergie. Met deze initiatieven wil de provincie de CO2-uitstoot verlagen en inwoners en bedrijven minder afhankelijk van fossiele brandstoffen maken. Ook stimuleert de provincie hergebruik van grondstoffen en de vervanging van eindige grondstoffen door herbruikbare. Zo wordt eendrachtig de route afgelegd naar een energieneutraal en circulair Noord-Holland in 2050.