Energie is een belangrijke motor voor de Groningse economie. De energiesector levert veel banen op. De provincie ziet kansen voor nieuwe duurzame economische activiteiten, (groene) banen en kennis. Groningen wil koploper zijn als het gaat om energietransitie. Daartoe stimuleert en faciliteert de provincie initiatieven en projecten die bijdragen aan de transitie naar volledig duurzame energiebronnen.

De verduurzaming van bedrijfsprocessen, behoud van milieukwaliteit en leefbaarheid zijn belangrijke speerpunten voor de provincie Groningen. De provincie vindt het belangrijk dat economische ontwikkelingen een zo duurzaam mogelijk karakter hebben. Nieuwe initiatieven mogen niet ten koste gaan van kwetsbare ecosystemen, zoals de Eems-Dollard of de aangrenzende Waddenzee.